Hvad laver EU

Hvad laver EU?

Problemerne med narkotika og organiseret kriminalitet er vokset det sidste årti ikke kun i Europa, men globalt. Det drejer sig om, hvor meget menneskehandel finder veje til Europa gennem de centraleuropæiske stater, der ligger på Unionens grænser, og som søger at en dag være en del af Unionen. Udviklingen af ​​nye markeder for ulovlig handel i det gamle sovjetiske blok udgør en trussel mod Unionens sikkerhed, uanset om disse stater er i eller uden for Europa.

I de senere år har Europas institutioner forsøgt at tackle narkotikaproblemet i EU gennem EU’s politik for retlige og indre anliggender. På mødet i Cannes i Rådet den 27. juni 1995 blev det besluttet, at EU havde ‘bedre at imødekomme de moderne krav til intern sikkerhed’ i lyset af det forværrede narkotikaproblem.

På brugerniveau blev kampen mod narkotikamisbrug set som nøglen til succes i Turin-møderne i 1996. Det irske formandskab forsøgte at tackle problemet yderligere op for kæden over for leverandører ved at træffe foranstaltninger mod narkotikahandel. Siden da har narkotikaproblemet været et centralt element i EU’s politik.

Maastricht eller traktaten om Den Europæiske Union var den første traktat om specifikt at nævne spørgsmålet om bekæmpelse af narkotika. Som sådan blev kampagnen mod handel med og misbrug af stoffer givet ny impuls ved foranstaltninger som artikel 129: ‘Der skal rettes mod forebyggelse af sygdomme, især store sundhedssygdomme, herunder narkotikamisbrug.’ Dette danner grundlag for yderligere fælles indsats blandt stater. Af de mange spørgsmål af fælles interesse, som RIA har rettet tættere på, blev politiet og toldsamarbejdet betragtet som afgørende. Europol blev grundlagt af denne grund. Den institutionelle ramme for RIA har gennem udvalget for faste repræsentanter set et konsekvent handlingsprogram under Unionens tre søjler. Informationsudveksling er nu en realitet, og nationale koordinatorer møder nu med Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN). Denne mekanisme har til formål at give et samlet overblik over EU’s narkotikasituation med jævne mellemrum.

En anden krop inden for EU’s organisatoriske apparat er TREVI-gruppen, som er en del af et initiativ fra Rådet i 1975 til at indkalde ministrene til de indre anliggender til regelmæssig offentlig orden og interne sikkerhedsdiscussioner. En af de fire arbejdsgrupper i TREVI er gruppen TREVI III, der blev oprettet i 1986, og som er rettet mod narkotikahandel gennem interpolispolitisk samarbejde. Schengen-aftalerne Billige Moncler Sale udgør et alvorligt problem for anti-lægemiddelaktivitet ved at udrydde grænsekontrolpunkterne, og for at kompensere for dette, blev tættere samarbejde blevet nødvendig. Som reaktion på narkotikaproblemet havde Europol en narkotikaenhed (EDU) indarbejdet til pool og broadcast narkotika intelligens. Dette organ blev aktivt efter ministeraftalen i midten af ​​1993. EDU har ikke haft en nem fødsel på grund af en udvidelse af dets mandat, ratifikationsproblemer og narkotikapolitikker i medlemsstaterne (især Holland, hvis politik for bløde stoffer er i strid med med sine naboer).

EU-organernes tre institutionelle position er i det store hele antidroppe. Rådets møde i Madrid i slutningen af ​​1995 havde et behov for at ’styrke Unionens kapacitet til at beskytte sine borgere mod terrorisme, narkotikahandel, hvidvaskning af penge og andre former for internationalt anerkendt kriminalitet.’ Dette ønske blev udvidet til narkotikaområdet afhængighed. Fra disse tilgange er det klart, at brugerne, leverandørerne og menneskehandlerne er målet om den umiddelbare udbud og efterspørgsel af spørgsmålet, men at en manglende angreb af afgrødernes substitution eller finansierne af flere millioner pund narkotikamisikere efterlod en svaghed. Rådets samling søgte RIA-harmonisering af narkotikalovgivningen og en tættere samarbejde med de centraleuropæiske stater med hensyn til handel og produktion. Dette tema er blevet fulgt igennem med inddragelse af større harmonisering og udvidelse af bistanden til de nye uafhængige stater gennem Tacis-programmet mod narkotika transit og produktion. Irlands formandskab så yderligere skridt i retning af anti-narkotikakoordinering. Det var på dette møde, at straffeforanstaltninger til at disincline ville være narkotikabekæmpelsesarbejdere blev også drøftet.

Parlamentet har været anti-narkotika for længe siden som 1980, da det vedtog en beslutning om bekæmpelse af narkotikamisbrug. Efter dette forsøgte man at kommunisere tilgangen til narkotika, der resulterede i Stewart Clark-rapporten om måder at uddanne og forebygge stofbrug på gadeplan, samtidig med at koordineringen af ​​de organer, der arbejder med anti narkotikaaktiviteter, koordineres. Parlamentet har undersøgt forbindelserne mellem narkotika og organiseret kriminalitet (1991) debatteret afkriminalisering (1994) og udarbejdet en handlingsplan frem til udgangen af ​​1999, efter at de nuværende politikker blev erklæret ineffektive for at imødegå væksten af ​​narkotikamisbrug i Union. Parlamentet opfordrede regeringskonferencen til at udarbejde en sammenhængende politik vedrørende bekæmpelse af narkotika, som i sidste instans opfordrede EDU til at få reelle tænder og operationelle jurisdiktioner i forbindelse med narkotikamisbrug. Parlamentets overgående tema har været at angribe disse styrker inden for Unionen langsomt for at stoppe narkotikaproblemet og ser samarbejde om anti-narkotikaraktivitet som en fremragende forløber for yderligere harmonisering af RIA.

Kommissionen har støttet pilotprojekter til at afhjælpe afhængighed, udvikling og information, men der blev ikke udført seriøst arbejde, før Pompidou-gruppen blev oprettet. Da TEU ankom, søgte det at omfatte følgende foranstaltninger til bekæmpelse af narkotika:

ARTIKEL D

Med henblik på at bidrage til bekæmpelsen af ​​det verdensomspændende fænomen af ​​narkotika vedtager Rådet efter proceduren i artikel 1 passende bestemmelser på følgende områder:

folkesundhed, herunder forebyggelse af narkotikamisbrug, reduktion af efterspørgslen efter narkotika og de dermed forbundne risici samt pleje og behandling af stofmisbrugere;

udveksling af informationer og erfaringer og fremme af alle former for samarbejde, herunder forebyggelse af narkotikarelateret kriminalitet

reducere narkotikaforsyningen og undertrykke ulovlig handel, herunder den internationale samarbejde, som disse afhænger af.

I lyset af ønsket om at bekæmpe narkotikaproblemet udarbejdede EU en handlingsplan, der hedder Billige Moncler Sale Den Europæiske Union i indsats mod narkotika. Med hensyn til bilateralt samarbejde, folkesundhed og kriminalitet har institutionerne vist en vilje til at bekæmpe narkotikaproblemet fra mange vinkler. Følgende links er bulletiner, der viser forslag og beslutninger, der er taget i den forbindelse og er i kronologisk rækkefølge.

Sko på faktura let praktisk<< >>Dem primære til at erstatte Rep

About the author : Billige ugg